• banner1
 • banner2
 • banner3
 • banner4

Adresa

 • Azylový dům Louny

  Blahoslavova 2635

  440 01 Louny

 • Telefon: +420 415 655 285

 • Mobil: +420 602 154 739

 • Email: azyl.louny@cervenykriz.eu

INFORMACE

Zásady azylového domu LOUNY

» Dodržujeme lidská práva uživatelů tak, jak jsou vyjádřena v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech občana

» Respektujeme jedinečnost každého uživatele bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení

» Vedeme uživatele k vědomí odpovědnosti za sebe

» Chráníme právo uživatelů na soukromí

» Zapojujeme uživatele do procesu řešení svého problému

» Umožňujeme uživatelům zůstat součástí přirozeného místního společenství

» Pomáháme uskutečňovat individuální cíle uživatelů

© Copyright 2016 OS ČČK LOUNY ǀ VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA