• banner1
 • banner2
 • banner3
 • banner4

Adresa

 • Oblastní spolek

  Českého červeného kříže Louny

  Mírové náměstí 129

  440 01 Louny

 • Telefon: +420 415 652 573

 • Mobil: +420 724 143 842

 • Fax: +420 415 652 573

 • Email: louny@cervenykriz.eu

MAPA


PRVNÍ POMOC

Výuka první pomoci

Naše školení probíhají pod vedením kvalifikovaných zdravotnických instruktorů ČČK s dlouholetou praxí a za pomoci moderních výukových materiálů. Po předchozí domluvě probíhají školení v prostorách objednatele nebo na OS ČČK Louny. Normy školení jsou schváleny Výkonnou radou Úřadu ČČK Praha.

Provedená školení jsou k nahlédnutí.

Systém výuky první pomoci, který zajišťuje OS ČČK Louny:

Děti a mládež od 8 do 18 let

1. Mladý zdravotník I. stupně 3.- 5. ročník základních škol *
2. Mladý zdravotník II. stupně 6. - 9. ročník základních škol*
3. Okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků pro děti základních škol, které absolvovaly normu Mladého zdravotníka
4. Ukázky první pomoci a besedy pro žáky ZŠ
5. Střední školy - školení v normě Zdravotník Junior ČČK

* Po absolvování školení děti obdrží odznáčky a průkazky *

Dospělí občané nad 18 let
1. Základní norma zdravotnických znalostí
2. Zdravotník zotavovacích akcí
3. Školení první pomoci pro zaměstnance ve smyslu § 102 odst. 6 Zákoníku práce
4. Školení první pomoci pro příslušníky tísňových složek (Městská policie)
5. Školení první pomoci pro veřejnost
6. Školení pro pedagogické pracovníky (akreditace MŠMT)

Pro bližší informace o probíhajících kurzech a objednání kurzů kontaktujte, prosím, kancelář oblastního spolku Louny.
Termíny kurzů domlouváme s každým individuálně dle potřeb klienta, nevypisujeme závazné termíny!

© Copyright 2016 OS ČČK LOUNY ǀ VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA